Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc áp dụng trong hợp đồng kinh tế

Biên bản giao nhận tiền đặt cọc là giấy tờ pháp lý quan trọng, ghi lại làm chứng giữa các hợp đồng kinh tế giữa 2 bên mua - bán, nhằm tăng độ tin cậy, bảo đảm tính pháp lý.

bien-ban-giao-nhan-tien-dat-coc

>>Xem thêm: Quy định về thủ tục đăng ký hướng chế độ thai sản

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Trung tâm kế toán Lê Ánh  sẽ giới thiệu và phân tích chi tiết mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc 2017. Bạn đọc tham khảo mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc áp dụng trong hợp đồng kinh tế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------***---------------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày.... tháng....năm .... tại ....Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Ông:……CMND số: ……

Đăng ký hộ khẩu: …

Và vợ: ……

CMND số: ……

Đăng ký hộ khẩu: …

(Sau đây được gọi là "Bên A")

Là chủ sở hữu căn hộ/nhà..... tại địa chỉ số …

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông: …

CMND số: …

Đăng ký hộ khẩu: … học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Và vợ: …

CMND số: …

Đăng ký hộ khẩu: …

(Sau đây được gọi là "Bên B")

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

  1. Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …………… đồng (...... triệu đồng chẵn).
  2. Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.
  3. Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả thuận đặt cọc.
  4. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ khẩu số….ngày …../.../20….

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC                                                           BÊN ĐẶT CỌC

 

Để phòng khi khi phát sinh bất trắc trong quan hệ kinh tế, bạn đoc nên tạo thêm mẫu xác nhận làm chứng nhìn thấy mua việc mua bán, đặt cọc tiền.

Mẫu xác nhận cảu người làm chứng việc lập và đặt cọc tiền

Mẫu xác nhận biên bản nhận tiền đặt cọc và làm chứng việc chuyển tiền có thể được làm trên kế toán Excel 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là: ...

Số CMND: .... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Địa chỉ: ....

Hộ khẩu thường trú: ....

Chỗ ở hiện tại: ...

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền: ... (Viết bằng chữ: .....) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên 

         …..

Trên đây kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc áp dụng trong hợp đồng kinh tế. Hy vọng, bài viết sẽ giúp các bạn kế toán viên hiểu rõ hơn và làm tốt công việc kế toán của mình.

Xem thêm: Hướng dẫn lập thẻ quầy hàng mẫu số 02 - BH Thông tư 133

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ và đăng ký khóa học kế toán thực hành để được các kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán thực tế

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: biên bản giao nhận tiền đặt cọc, giấy nhận tiền đặt cọc, xin mẫu biên bản mua nhà đất, giao nhận tiền đặt cọc, mẫu giấy giao nhận tiền, mẫu giấy biên bản bàn giao tiền quý

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan