Những điểm thay đổi mới về tiền lương, BHXH, BHYT và công tác chi phí từ ngày 01/07/2017

Từ ngày 01/01/2017 theo  Nghị định số 47/2017/NĐ - CP mức lương cơ sở sẽ tăng kéo đến mức đóng BHXH, BHYT tăng và chế độ thai sản cũng có những mức tăng thay đổi đáng kể. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn về Những điểm thay đổi mới về tiền lương, BHXH, BHYT và công tác chi phí từ ngày 01/07/2017

>>>Xem thêm: Một số sai phạm của doanh nghiệp đối với quyền lợi cỉa người lao động

Những điểm thay đổi mới về tiền lương, BHXH, BHYT và công tác chi phí từ ngày 01/07/2017

1. Tăng mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng

xu-ly-tien-luong

Tăng mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng

Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP bắt đầu từ ngày 01/07/2017 sẽ áp dụng tăng mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng cho các công nhân, viên chức thuộc 9 nhóm đối tượng được xếp hưởng mức lương, phụ cấp theo Nghị định này.

2. Mức lương cơ sở tăng kéo theo mức phụ cấp tăng

Theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-BNV, mức lương cơ sở tăng kéo theo mức phụ cấp tăng cụ thể như sau:

* Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở thì phụ cấp thực nhận

 = mức lương cơ sở x hệ số phụ cấp hiện hưởng

(mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng)

* Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì phụ cấp thực nhận

 = (mức lương thực nhận + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo + mức phụ cấp thâm niên vượt khung) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

(tất cả các phụ cấp mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2017)

3. Mức đóng BHYT theo hộ gia đình tăng lên 7,3%

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình tăng lên 7,3%

Mức tham gia BHYT hộ gia đình được xây dựng trên “nền” lương cơ sở,khi lương cơ sở tăng dẫn đến việc mức đóng BHYT theo hộ gia đình tăng cụ thể:

“Người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ đóng phí BHYT theo tháng ở mức 4,5 % lương cơ sở.  Bắt đầu từ người thứ 2 tới thứ 4, mức phí sẽ lần lượt bằng 70%, 60 % và 50 % mức tham gia của người thứ nhất. Từ người thứ 5 trở đi, mức tham gia chỉ còn 40 % mức tham gia của người thứ 1

image001-13

Những điểm thay đổi mới về tiền lương, BHXH, BHYT và công tác chi phí từ ngày 01/07/2017

4. Tăng trợ cấp thai sản lên 7,4%

Khi lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức tăng từ 2.420.000 đồng lên 2.600.000 đồng ( bằng 2 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con) điều này đồng nghĩa với việc tăng mức trợ cấp thai sản lên 7,45 so với mức hiện hành

5. Thay đổi mức chi phí khám chữa bệnh

Thay đổi mức chi phí khám chữa bệnh

Với những ai tham gia bảo hiểm y tế lâu năm rất có lợi:

+ Người có thẻ BHYT khám chữa bệnh đúng tuyến ( bệnh viện –nơi đăng ký BHYT) có tổng chi phí một lần khám chữa bện nhỏ hơn 195.000 đồng (trước đây là 181.500 đồng) thì sẽ không mất khoản chi phí đó

+ Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả  không vượt quá 7.800.000 đồng (trước đây là 7.260.000 đồng) đối với  những người tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong vòng 5 năm liên tục trở lên.

6. Lương hưu dự kiến tăng 7,44 %

Với việc điều chỉnh mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, Quốc hội cũng đồng thời điều chỉnh mức trợ trợ cấp bảo hiểm xã hội, lương hưu cho những người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở bắt đầu từ ngày 01/07/2017 tức là mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,44 % đối với nhóm các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

7. Công tác phí của cán bộ, công chức tăng tăng

Công tác phí của cán bộ, công chức tăng tăng

Theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đã có nhiểu đổi mới quan trọng đối với chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức như sau: 

+ Tăng 50.000 đồng/ngày đối với mức phụ cấp lưu trú cho người đi công tác, cụ thể là 200.000 đồng/ngày.

Với trường hợp đi công tác từ đất liền làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo( tăng 50.000 đồng so với quy định hiện hành)

+Tăng 100.000 đồng/ngày/người đối với tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán:

Đối với lãnh đạo cấp Bộ trưởng, cấp  Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, mức khoán: 1.000.000 đồng/ngày/người. 

Đối với các đối tượng còn lại, Thông tư quy định trường hợp được cử đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 450.000 đồng/ngày/người.

Trường hợp được cử đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán: 350.000 đồng/ngày/người.

Tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000 đồng/ngày/người.

Bài viết trên đây, kế toán Lê Ánh đã chia sẻ với các bạn về Những điểm thay đổi mới về tiền lương, BHXH, BHYT và công tác chi phí từ ngày 01/07/2017. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Tham khảo thêm bài viết: Kinh doanh online cần đóng những loại thuế gì

Kế Toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Bạn có thể tham gia các lớp học kế toán để được đội ngũ kế toán trưởng tại trung tâm giảng dạy và hướng dẫn.

Bên cạnh khóa học kế toán tổng hợp thực hành, trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu thực tế do giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề xuất nhập khẩu trực tiếp giảng dạy, để tìm hiểu thêm về khóa học này, bạn vui lòng xem thêm tại website chuyên môn: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Bài viết liên quan