Tỷ lệ các khoản trích theo lương mới nhất

Tỷ lệ các khoản trích theo lương mới nhất. Các khoản bảo hiểm được trích theo tỷ lệ như thế nào. Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được hưởng mới nhất. Kế toán thực hành Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn Tỷ lệ các khoản trích theo lương mới nhất trong nội dung bài viết dưới đây

Xem thêm: Hạch toán chi phí tiền lương hợp lệ cần những gì

1. Các khoản trích theo lương là gì? Gồm những khoản gì?

Khái niệm các khoản trích theo lương

Các khoản trích theo lương được hiểu đơn giản là các khoản được trích từ tiền lương để đóng vào các quỹ xã hội mỗi tháng, nhằm thể hiện sự quan tâm của toàn thể xã hội đối với người lao động.

Các khoản trích theo lương gồm có bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ).

2. Vai trò, ý nghĩa của các khoản trích theo lương

- Quỹ BHXH được dùng để chi trả cho người lao động khi họ bị bệnh tật, tai nạn lao động, nghỉ thai sản, trả lương hưu,... Tùy từng đối tượng người lao động khác nhau sẽ được nhận các khoản chi trả BHXH khác nhau, tùy thuộc vào mức lương, chất lượng lao động, quỹ thời gian người lao động đã cống hiến cho xã hội.

- Quỹ BHYT được dùng để trả cho người lao động khi họ khám chữa bệnh. Theo đó người lao động sẽ không phải chi trả hoặc chỉ trả một phần tiền viện phí, thuốc men khi đến khám tại các cơ sở y tế mà họ đã đăng ký đóng BHYT từ trước.

- Quỹ KPCĐ được dùng để chi trả cho các hoạt động của tổ chức công đoàn tổ chức như chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên hay tổ chức sự kiện nội bộ trong công ty nhằm đảm bảo các lợi ích chính đáng cho người lao động.

3. Quy định các khoản trích theo lương mới nhất

Đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn xác định, không xác định thời hạn, hợp đồng thời vụ, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động và người đại diện pháp luật của người lao động dưới 15 tuổi.

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 đến 3 tháng

- Cán bộ, viên chức, công chức

- Công nhân công an, công nhân quốc phòng hoặc người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, học viên công an, quân đội, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí

- Người làm việc ở nước ngoài nhưng theo quy định của hợp đồng lao động được quy định tại Luật lao động Việt Nam

- Người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương, người quản lý doanh nghiệp

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

- Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có chứng chỉ hành nghề, giấy phép lao động hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Người sử dụng lao động bắt buộc tham gia BHXH gồm có: cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, cơ quan, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê, mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

- Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đến BHXH.

4. Tỷ lệ các khoản trích theo lương

Tỷ lệ các khoản trích theo lương cụ thể như sau: 

Các khoản trích theo lương Tỷ lệ trích vào lương của người lao động Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động Tổng cộng
BHXH 8% 17% 25%
BHYT 1.5% 3% 4.5%
BHTN 1% 1% 2%
BHTNLĐ, BNN - 0.5% 0.5%
Tổng tỷ lệ trích 10.5% 21.5% 32%

Lưu ý: Đối với khoản Bảo hiểm xã hội. Trích vào chi phí doanh nghiệp 17%. Trong đó, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản. 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. và 8% được trích vào lương của Người lao Động (Đóng vào quỹ tử tuất)

Như vậy: Tổng cộng hàng tháng Doanh nghiệp phải đóng cho Cơ quan BHXH là 32% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Trong đó trích từ tiền lương của NLĐ là 10,5%)

- Phải đóng cho Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (KPCĐ) trên quỹ tiền lương hàng tháng của những người tham gia BHXH.

5. Ví dụ cách tính các khoản trích theo lương

Hạch toán các khoản trích theo lương bảo hiểm

- Tính vào chi phí của doanh nghiệp

Tổng tiền bảo hiểm doanh nghiệp phải nộp = 21,5% x tổng quỹ lương tham gia BH

 • Nợ tài khoản 241, 622, 623, 627, 641, 642: tổng tiền BH + KPCĐ doanh nghiệp phải nộp
 • Có tài khoản 3383 (BHXH): 17,5 % x tổng quỹ lương tham gia BH
 • Có tài khoản 3384 (BHYT): 3% x tổng quỹ lương tham gia BH
 • Có tài khoản 3386 (BHTN): 1% x tổng quỹ lương tham gia BH
 • Có tài khoản 3382 (KPCĐ): 2% x tổng quỹ lương tham gia BH (nếu có)

- Trừ vào tiền lương của nhân viên

Tổng tiền BH nhân viên phải nộp bằng 10,5% nhân tổng quỹ lương tham gia BH

 • Nợ tài khoản 334 là tổng tiền BH nhân viên phải nộp
 • Có tài khoản 3383 (BHXH): 8% x tổng quỹ lương tham gia BH
 • Có tài khoản 3384 (BHYT): 1,5% x tổng quỹ lương tham gia BH
 • Có tài khoản 3386 (BHTN): 1% x tổng quỹ lương tham gia BH

Hạch toán các khoản giảm trừ vào lương khác

- Hạch toán tạm ứng lương cho nhân viên

 • Nợ tài khoản 334: số tiền tạm ứng thực tế phát sinh
 • Có tài khoản 111, 112: số tiền tạm ứng thực tế phát sinh

- Hạch toán thuế TNCN phải nộp: Nếu trong kỳ có nhân viên phát sinh thuế TNCN phải nộp thì kế toán cần tiến hành xác định số thuế phải khấu trừ và tiến hành trừ vào lương phải trả của nhân viên.

 • Nợ tài khoản 334: số thuế TNCN khấu trừ
 • Có tài khoản 3335: số thuế TNCN khấu trừ

- Nộp thuế TNCN thay cho nhân viên:

 • Nợ tài khoản 3335: số thuế TNCN phải nộp
 • Có tài khoản 111, 112: số thuế TNCN phải nộp

Để được hỗ trợ và tư vấn về nghiệp vụ kế toán bạn có thể tham gia group: https://www.facebook.com/groups/giadinhketoanofficial. Tại đây mọi vấn đề của bạn sẽ được đội ngũ giảng viên tại kế toán Lê Ánh (là những kế toán trưởng, chuyên gia tài chính, Thuế đã có trên 10 năm kinh nghiệm) hỗ trợ nhiệt tình, và cùng trao đổi, thảo luận với cộng đồng hơn 16.000 người đã và đang làm nghề thực tế.

6. Mức tiền lương đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN

- Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017: Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

- Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Cụ thể:

- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.

- Riêng BHTN tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

6.1. Cách xác định mức lương tối thiểu vùng (Xem chi tiết: Mức Lương Tối Thiểu Vùng Cập Nhật Mới Nhất)

6.2. Mức lương cơ sở cập nhật mới nhất (Xem tại: https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/luong-co-so-la-gi-muc-luong-co-so-cap-nhat-moi-nhat.html)

Lưu ý: Trong trường hợp Người lao động có từ 02 HĐLĐ trở lên. Với nhiều doanh nghiệp khác nhau thì đóng Bảo hiểm xã  hội, bảo hiểm thất nghiệp theo Hợp đồng lao động có giao kết đầu tiên, Đóng Bảo hiển y tế theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất. 

6.3. Thời hạn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về cụ thể như sau:

Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Đóng hằng năm

 • Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.
 • Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn

Trên đây, kế toán Lê Ánh đã thông tin chi tiết đến các bạn về tỷ lệ các khoản trích theo lương mới nhất. Để hiểu thêm về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương các bạn có thể xem thêm: Kinh nghiệm làm kế toán tiền lương cho các bạn mới vào nghề

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán xây dựng, sản xuất, khóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM