Báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu 07

Báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu 07. Căn cứ theo Thông tư 23/2014/TT của Bộ Lao động Thương binh xã hội thì hàng năm, Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiến hành khai trình việc sử dụng lao động, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động. Bài viết sau đây, kế toán trưởng tại Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn làm Báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu 07.

tinh-hinh-su-dung-lao-dong

>>> Xem thêm: Quy định về trích lập dự phòng Nợ phải thu khó đòi

I: Căn cứ pháp luật báo cáo tình hình sử dụng lao động

 Theo điều 6, Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì :

"1. Việc khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hàng năm theo các mẫu số 06, 08 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hằng năm theo các mẫu số 06, 08 ban hành kèm theo Thông tư này."

  • Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi về lao động, Đã được quy định tại khoản 2. Điều 8. Nghị định số 03/2014/NĐ-CP. Người sử  dụng lao động phải có trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25 tháng 5. Và trước ngày 25 tháng 11 hàng năm. Theo mẫu 07.
  • Doanh nghiệp tiến hành nộp Báo cáo sử dụng lao động tại phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội tại Quận, Huyện nơi doanh nghiệp cư trú.

II: Mẫu số 07- ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

Báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu 07

Mẫu 07: Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Các bạn tải mẫu 07 tại đây. 

Trên đây là hướng dẫn làm  báo cáo tình hình sử dụng lao động và mẫu 07 của Bộ LĐTBXH mới nhất. Các bạn có thể tham khảo, tải về sử dụng và đừng quên theo dõi các bài viết nghiệp vụ kế toán của kế toán Lê Ánh nhé!

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công ! 

Bạn có thể tham gia các lớp học kế toán thực hành tại Hà Nội và TPHCM để được đội ngũ giảng viên hướng dẫn và xử lý nghiệp vụ kế toán.

Từ khóa liên quan: báo cáo tình hình sử dụng lao động, mẫu 07. kế toán lê ánh, sử dụng lao động, báo cáo khai trình sử dụng lao động 2018, báo cáo nhân sự 6 tháng đầu năm