CÁC TRƯỜNG HỢP THANH TOÁN KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU

Các trường hợp thanh toán khác đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

xuat-nhap-khau

Các trường hợp thanh toán khác đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được quy định tại điều 16, thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 như sau:

1. Trường hợp xuất khẩu lao động mà cơ sở kinh doanh xuất khẩu lao động thu tiền trực tiếp của người lao động thì phải có chứng từ thu tiền của người lao động.

2. Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài, nếu thu và chuyển về nước bằng tiền mặt ngoại tệ tại nước tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cơ sở kinh doanh phải có chứng từ kê khai với cơ quan Hải quan về tiền ngoại tệ thu được do bán hàng hóa chuyển về nước và chứng từ nộp tiền vào ngân hàng tại Việt Nam.

3. Trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ để trả nợ nước ngoài cho chính phủ thì phải có xác nhận của ngân hàng ngoại thương về lô hàng xuất khẩu đã được phía nước ngoài chấp nhận trừ nợ hoặc xác nhận bộ chứng từ đã được gửi cho phía nước ngoài để trừ nợ; chứng từ thanh toán được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng là trường hợp xuất khẩu hàng hóa kể cả gia công hàng hóa xuất khẩu, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi tắt là phía nước ngoài) nhưng việc thanh toán giữa doanh nghiệp Việt Nam và phía nước ngoài bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, tiền công gia công hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

  • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng phải có thêm thủ tục hồ sơ như sau:
  • Phương thức thanh toán đối với hàng xuất khẩu bằng hàng phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.
  • Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ của phía nước ngoài.
  • Tờ khai hải quan về hàng hóa nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
  • Văn bản xac nhận với phía nước ngoài về việc số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài.
  • Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

5. Trường hợp xuất khẩu hàng hóa sang các nước có chung biên giới theo quy định của Thủ tướng chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và ngân hàng nhà nước.

6. Một số trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có hình thức thanh toán khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là các trường hợp thanh toán khác đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Để xem thêm các trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng các bạn xem thêm bài viết

03 trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được khấu trừ, hoàn thuế.

Kế toán Lê Ánh tổ chức các khóa học kế toán tổng hợp thực hànhkhóa học xuất nhập khẩu thực tế tại TPHCM và Hà Nội, với sự tham gia giảng dạy của các kế toán trưởng, giám đốc nghiệp vụ xuất nhập khẩu lâu năm kinh nghiệm. Các khóa học thực tế tại Kế toán Lê Ánh bao gồm: