Chính sách có hiệu lực từ tháng 5 và tháng 6 năm 2017

Doanh nghiệp, đặc biệt là kế toán phải luôn quan tâm những chính sách thuế thay đổi.  Bạn chưa cập nhật đầy đủ có thể tham khảo bài viết tổng hợp các chính sách có hiệu lực trong năm 2017 do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

khong-phai-ke-khai-tinh-nop-thue-gia-tri-gia-tang

>>>Xem thêm: Điều cần biết khi tìm hiểu những quy định chung về thuế tài nguyên

Các chính sách có hiệu lực từ tháng 5 và tháng 6 năm 2017 áp dụng như sau:

I. CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ CÓ HIÊU LỰC TỪ THÁNG 05 –06/2017

1. Nghị định 20/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/05/2017

 • Nội dung của nghị định 20/2017 này quy định về nguyên tắc và phương pháp trình tự để xác đinh giá trong giao dịch, vai trò và trách nhiệm của người nộp thuế được xác định lại.
 • Xác định lại mối giao dịch liên kết trong kinh doanh là gì và vai trò của từng bên trong quan thệ mua bán, trao đổi, cho thuê, chuyển nhượng tài sản, cung cấp dịch vụ, cho mượn, vay…được thỏa thuận theo sự đồng tình chia sẻ chi phí giữa các bên.

2. Thông tư 28/2017/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 26/05/2017

Nội dung của thông tư này khi xác định chính sách thuế có hiệu lực là sửa đổi bổ sung, quy định về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ với tài sản nhà hỗn hợp là tài sản dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh, dùng để bán, dùng cho thuê: Khi hạch toán tài sản này, cần xác định hạch toán riêng phần giá trị của nhà hồn hợp theo từng mục đích sử dụng của đơn vị kinh doanh.

 • Quy định về giá trị tài sản ( diện tích ) được coi là nhà hỗn hợp dùng để phục vụ SXKD, dùng cho thuê ở ( không được cho thuê tài chính). Bắt buộc phải ghi nhận giá trị của TS có diện tích trên là TSCĐ. Quản lý và sử dụng trích khấu hao TSCĐ theo quy định của pháp luật.
 • Giá trị tài sản ( diện tích) là nhà hỗn hợp để bán thì kế toán không được hạch toán là TSCĐ, không được trích khấu hao TSCĐ và phải theo dõi như một tài sản để bán.

3. Thông tư 31/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 02/06/2017

 • TT31/2-17/TT-BTC nằm trong phạm vi các chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 6 năm 2107 được thay đổi và bổ sung thêm từ TT99/2016/TT-BTC quy định rút ngắn thời gian để Kho bạc hoàn thuế GTGT cho ngừoi nộp từ từ 03 ngày xuống 01 ngày làm việc. Được xác định từ khi nhận được lệnh hoàn trả thu NSNN hay lệnh hoàn trả kiêm bù trừ các khoản thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến.
 • TT31/2017/TT-BTC còn bổ sung vai trò và nghĩa vụ của cơ quan thuế phải công khai thêm thông tin về thời điểm kho bạc chi hoàn thuế cho người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

4. Thông tư 37/2017/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 12/06/2017

Nội dung của TT37 được đánh giá là sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn khi tìm hiểu các chính sách thuế có hiệu lực năm 2017 kế toán phải đặc biệt lưu ý:

 • TT37/2017/TT-BTC rút ngắn thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu mà đơn vị kinh doanh gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 02 ngày trước khi sử dụng hóa đơn ( quy định cũ 05 ngày )
 • Rút ngắn lại thời gian cơ quan thuế đưa nhận xét về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, thông báo hóa đơn đặt in là 02 ngày từ khi nhận được văn bản đề  nghị chấp nhận của doanh nghiệp ( quy định trước đó là 05 ngày )
 • TT37/2017/TT-BTC đã bỏ quy định kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn , kê khai nộp thuế làm căn cứ bán hóa đơn lần sau cho tổ chức, cá nhân và hộ cá nhân kinh doanh.

II. CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM CÓ HIỆU LỰC NĂM 2017 

cong-viec-ke-toan

Các quy định về bảo hiểm thay đổi năm 2017 được rất nhièu doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là người lao động, các chính sách có hiệu lực trong tháng 5 và tháng 6 năm 2017 như sau:

1. Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/05/2017

 • QĐ 595/QĐ-BHXH được xem xét thay thế cho QĐ959/QĐ-BHXH. Nội dung gồm có: hướng dẫn đầy đủ về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, xác định quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan đơn vị và cơ quan bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ thu BHYT, BHXH, BHTN,BHTNLD và các bệnh nghề nghiệp khác.
 • Quy định cụ thể các đối tượng được miễn đóng BHXH
 • Thay đổi và bổ sung thêm mới: Người lao động là người giúp việc cho giá đình dù có hay không ký hợp đồng không xác định thời hạn từ 03 tháng trở nên vẫn được miễn đóng BHXH.
 • Người lao động đang hưởng lương hưu hay trợ cấpBHXH vẫn được hưởng trợ cấp như trước.

2. Nghị định 44/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2017

 • Nội dung mới của nghị định này là giảm mức đóng BHXH cho người thuê lao động.
 • Từ ngày 01/06/2017 quy định mức đóng BHXH của người sử dụng lao động là 17.5% (giảm 0.5% ). Thay đổi mức tổng đóng BHXH, BHYT, BHTN của người  sử dụng lao động là 21.5%.
 • Nội dung của BHXH (1684/HD-BHXH) áp dụng với người lao động có ký hợp đồng với nhiều chủ thuê lao động khác nhau, đã đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị khác thì khi kế toán lập danh sách riêng chỉ đóng 0.5% bảo hiểm cho các đối tượng này.

Trên đây là tổng hợp các chính sách có hiệu lực từ năm 2017 áp dụng trực tiếp cho các doanh nghiệp, là căn cứ để kế toán hạch toán các nghiệp vụ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Bài viết được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên kế toán trưởng của trung tâm kế toán Lê Ánh

Xem thêm bài viết: Các đối tượng nộp thuế môn bài theo quy định

Kết toán Lê Ánh chúc bạn thành công

Bạn có thể tham khảo khóa học kế toán cho người mất gốc tại website ketoanleanh.edu.vn

học logistics ở đâu tốt

Từ khóa liên quan: những chính sách thuế, bảo hiểm có hiệu lực năm 2017, những thông tư nghị định có hiệu lực năm 2017, tìm hiểu các chính sách có hiệu lực, những chính sách thuế mới