Hướng dẫn chi tiết cách viết hóa đơn điều chỉnh theo quy định mới nhất

Viết hóa đơn điều chỉnh có gì khác so với viết hóa đơn thông thường? Bài viết dưới đây, những kế toán trưởng có từ 13 năm kinh nghiệm đang giảng dạy khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách viết hóa đơn điều chỉnh theo quy định mới nhất.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách định khoản vé máy bay đối với đại lý vé máy bay

1. Các trường hợp được điều chỉnh hóa đơn theo quy định

Các trường hợp được hủy hóa đơn

2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh trong từng trường hợp

a. Hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp

Trường hợp hóa đơn viết sai tên, địa chỉ, mã số thuế người mua (đây là những sai sót không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp) và đã được kê khai.

Bước 1: bạn phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi rõ các nội dung viết sai.

Bước 2: Bạn lập hóa đơn điều chỉnh cùng ngày với ngày lập biên bản điều chỉnh. Trên hóa đơn điều chỉnh, ghi rõ ở phần nội dung như sau:

“Hóa đơn điều chỉnh tên/địa chỉ/MST của hóa đơn GTGT ký hiệu….., mẫu số….., số….. được lập ngày………… đã kê khai quý/tháng…..” bỏ trống phần thành tiền và tiền thuế.

HD-dieu-chinh

Hóa đơn viết sai MST, tên, địa chỉ người mua

b. Điều chỉnh giảm số thuế trên hóa đơn:

Hóa đơn viết sai có số thuế lớn hơn số thuế GTGT thực tế phải nộp đã kê khai thì bạn phải điều chỉnh giảm số thuế trên hóa đơn.

Bước 1: Bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh tiền hàng, tiền thuế, ghi nội dung như sau:

“Điều chỉnh giảm đơn giá/thành tiền/tiền thuế/thuế suất….của hàng hóa….của hóa đơn ký hiệu…., mẫu số……, số…… được lập ngày……………

Bước 3: Kê khai hóa đơn điều chỉnh:

Thực hiện theo công văn số 3430/TCT-KK ngày 21/8/2014 của Tổng cục thuế.

Đối với bên bán, kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào bảng kê đầu ra và ghi âm là giảm giá trị, số thuế GTGT đầu ra.

Đối với bên mua, kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào bảng kê đầu vào và chi âm làm giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Điều chỉnh giảm tiền thuế GTGT

Điều chỉnh giảm tiền thuế GTGT

c. Điều chỉnh tăng số thuế trên hóa đơn

Bước 1: Bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh tăng tiền hàng, tiền thuế, ghi nội dung như sau:

“Điều chỉnh tăng đơn giá/thành tiền/tiền thuế/thuế suất….của hàng hóa..…. của hóa đơn ký hiệu…., mẫu số……, số…… được lập ngày……………

Bước 3: Kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng:

Đối với bên bán, kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng vào bảng kê đầu ra trong kỳ lập hóa đơn điều chỉnh.

Đối với bên mua, kê khai hóa đơn điều tăng vào bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào của doanh nghiệp như hóa đơn thông thường khác.

Như vậy, kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn chi tiết cách viết hóa đơn điều chỉnh theo quy định mới nhất. Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn cách xử lý khi sử dụng hóa đơn trước khi lập thông báo phát hành hóa đơn

Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu ở hà nội và tphcm được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!