• Bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ giới thiệu đến bạn mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133/2016/TT-BTC,đồng thời hướng dẫn cụ thể cách viết mẫu bảng này.

 • Mẫu giấy đi đường theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Là một kế toán ở doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn cũng cần phải sử dụng Giấy đi đường theo thông tư 133/2016/TT-BTC, để căn cứ vào đó thanh toán công tác phí, tàu xe cho cán bộ, nhân viên của công ty. Do vậy, ở bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ giải thích những thông tin cụ thể và hướng dẫn bạn

 • PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC (Mẫu số 05- LĐTL)

  Để lập bảng thanh toán tiền lương, mỗi kế toán viên cũng cần biết khối lượng sản phẩm, công việc mà người lao động đã hoàn thành. Ở bài viết về phiếu xác nhận sản phẩm hoăc công việc hoàn thành theo thông tư 133/2016/TT-BTC, Kế toán Lê Ánh sẽ giải thích cụ thể hơn và hướng dẫn bạn cách viết phiếu này.

 • Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo thông tư 133/2016/TT-BTC được áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng. Do đó, kế toán viên cũng cần nắm rõ cách viết bảng thanh toán làm thêm giờ này để làm căn cứ tính lương cho người lao động

 • Bản thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Ở Bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ update mẫu mới nhất của Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133/2016/TT-BTC, đồng thời hướng dẫn bạn cách ghi mẫu thanh toán này.

 • Hợp đồng giao khoán theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

  Hợp đồng giao khoán là biên bản ghi nhận tất cả những thông tin về công việc cũng như trách nhiệm, quyền lợi của bên giao khoán và bên nhận khoán, là cơ sở để kế toán viên thanh toán chi phí cho người nhận khoán. Vì vậy, bài viết dưới đây của Kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn hiểu cách viết hợp đồng giao khoán và bạn có thể tải về mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

 • Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ cung cấp mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu)hợp đồng giao khoán theo thông tư 133/2016/TT-BTC, đồng thời hướng dẫn bạn cách viết bản hợp đồng này.

 • Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Việc kê khai các khoản trích nộp theo lương của nhân viên công ty cũng là công việc rất quan trọng đối với nhân viên kế toán. Vì vậy, trong bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ giới thiệu tới bạn mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 133/2016/TT-BTC và hướng dẫn cụ thể cách viết bảng kê này.

 • Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 133/2016/TT-BTC, cũng như cách viết mẫu bảng này sẽ được Kế toán Lê Ánh nêu ra trong bài viết dưới đây.

 • Hạch toán thưởng Lễ, Tết

  Hạch toán thưởng Lễ, Tết trong doanh nghiệp như thế nào cho đúng, hợp lý, hợp lệ. Là câu hỏi mà rất nhiều các bạn kế toán viên quan tâm. Để giúp các bạn hiểu rõ bản chất của việc Hạch toán thưởng Lễ, Tết để làm tốt công việc của mình. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn Hạch toán thưởng Lễ. Tết trong doanh nghiệp.

 • Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

  Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu.Bảo hiểm xã hội là quyền lợi thiết thực đối với người lao động. Vậy người lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cần chuẩn bị những thủ tục gì. Bài viết sau đây, Kế toán Lê ánh xin chia sẻ với các bạn Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu.

 •  Hướng dẫn tính lương ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ tết

  Bạn đang quan tâm cách tính lương làm ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ tính theo quy định như thế nào áp dụng với niên độ kế toán năm 2017 theo quy định của pháp luật. Kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ cụ thể trong bài viết này nhé.

 • Tỷ lệ các khoản trích theo lương mới nhất

  Tỷ lệ các khoản trích theo lương mới nhất 2017. Các khoản bảo hiểm được trích theo tỷ lệ như thế nào. Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được hưởng mới nhất. Căn cứ theo quyết định số 595/QD-BHXH. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn Tỷ lệ các khoản trích theo lương mới nhất

 •  Hạch toán chi phí tiền lương hợp lệ cần những gì

  Chi phí lương là khoản chi thường xuyên và bắt buộc của doanh nghiệp, vậy để đảm bảo tính hợp lệ của khoản chi này kế toán cần chuẩn bị những gì để không bị loại chi phí tiền lương khi quyết oán thuế. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho bạn đọc trong bài viết này.

 • Tổng hợp quy định về kinh phí công đoàn mới nhất

  Không chỉ kế toán mà người lao động đều quan tâm tới quy đinh về kinh phí công đoàn mới nhất năm 2017. Kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn toàn bộ quy đinh về kinh phí công đoàn và mức đóng đoàn phí mới nhất tại đây nhé.