SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN MẪU S03A1 - DNN

Sổ Nhật ký thu tiền (Mẫu số S03a1-DNN) là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B...).

>>> Xem thêm: SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Mẫu sổ nhật ký thu tiền

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S03a1-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Năm...

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK ……

Ghi Có các TK

Số hiệu

Ngày, tháng

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Kết cấu và phương pháp ghi sổ nhật ký thu tiền

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng...

- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Với những hướng dẫn ghi sổ nhật ký thu tiền và mẫu số S03a1-DNN từ kế toán Lê Ánh mong rằng sẽ giúp các bạn kế toán có thêm kiến thức để phục vụ công việc của mình

>>>Xem thêm: SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: nhật ký thu tiền, cách ghi sổ nhật ký chi tiền, sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 200, mẫu sổ nhật ký chi tiền theo thông tư 200, mẫu sổ nhật ký thu chi, nhật ký mua hàng, s03a1-dnn

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bài viết liên quan