Mẫu biên bản hủy hóa đơn 2018 theo thông tư 39 mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai hay hai bên mua và bán không thực hiện hợp đồng nữa. Lập biên bản hủy hóa đơn để hủy đi hóa đơn đã viết sai đó.

Trong bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết mẫu biên bản hủy hóa đơn.

cap-hoa-don-le

>> Xem thêm: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Dưới đây là mẫu biên bản hủy hóa đơn và hướng dẫn cách ghi chi tiết các mục quan trọng để các bạn tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ

         – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

         – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 30 / 7 /2018. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VIỆT

Địa chỉ: Số 29 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế: …………………………………………………….

Người đại diện: Lê Thị Ánh                        Chức vụ: Giám đốc

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH VIỆT HÓA

Địa chỉ: Số 5 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế: …………………………………………………….

Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng           Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… Phát hành ngày ………..

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Điện thoại Samsung

Chiếc

3

10.000.000

30.000.000

2

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:

 

 30.000.000

Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: 3.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 33.000.000

Số tiên viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng


3. Lý do huỷ hoá đơn
: Ghi sai số lượng hàng hóa

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Bạn có thể tải biên bản huỷ hoá đơn:

Chú ý: Hóa đơn viết sai tên, địa chỉ nhưng đúng mã số thuế và số tiền thì các bên lập biên bản điều chỉnh mà không phải lập hóa đơn điều chinh. Hóa đơn này vẫn được coi là hóa đơn hợp lệ và được kê khai thuế như bình thường. 

Hy vọng với mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất này sẽ giúp các bạn xử lý những hóa đơn giá trị gia tăng viết sai thông tin hay hai bên mua và bán không thực hiện hợp đồng nữa

Xem thêm: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng word, excel mới nhất

Tham khảo ngay các khóa học kế toán tại Lê Ánh để được đội ngũ kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và giải đáp các thắc mắc.

Bên cạnh khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu thực tế, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: 

https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/