Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất năm 2017

Để quá trình kiểm tra và theo dõi thuế GTGT chặt chẽ và tốt nhất, BTC ban hành mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 nhằm quản lý chặt chẽ mẫu sổ theo dõi thuế GTGT phải nộp tại doanh nghiệp trong từng kỳ kế toán. Trung tâm kế toán Lê Ánh xin giới thiệu tới bạn

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất 

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng

1. Mục đích lập sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng mẫu số S25-DNN

Sổ này chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp.

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S25-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm: ……………….

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền thuế GTGT đã nộp

Số tiền thuế GTGT phải nộp

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

 

 

Số dư đầu kỳ

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 Bạn đọc có thể tải mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất: TẠI ĐÂY

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ theo dõi thuế GTGT

Sổ này được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng Hóa đơn GTGT (Mỗi hóa đơn ghi 01 dòng). Riêng thuế GTGT phải nộp có thể không ghi theo từng Hóa đơn, 1 tháng có thể ghi 1 lần vào thời điểm cuối tháng.
- Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ (Hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT). học kế toán thực tế ở đâu hà nội
- Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
- Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT đã nộp trong kỳ theo từng chứng từ.
- Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ, số tiền thuế GTGT phải nộp phát sinh trong kỳ theo từng chứng từ, số tiền thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ.
- Cuối kỳ, kế toán tiến hành khóa sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT phải nộp, đã nộp trong kỳ và tính ra số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ. Sau khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi họ tên.

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số S25-DNN sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được ban hành theo thông tư 133 và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

Tham khảo thêm: Hướng dẫn lập thuế giá trị gia tăng được miễn giảm mẫu số S27-DNN

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu sổ theo dõi hóa đơn, sổ theo dõi thuế gtgt theo qd 15, mẫu sổ theo dõi hóa đơn gtgt, sổ chi tiết tài khoản, sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn thành, mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được khấu trừ, mẫu sổ theo dõi hóa đơn, mẫu sổ chi tiết thuế gtgt được khấu trừ, sổ theo dõi thuế gtgt theo quyết định 48

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh) 

Bài viết liên quan