Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Quyết định 959/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/5/2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp những quy định quan trọng liên quan đến luật bảo hiểm xã hội mới nhất.

Điểm thay đổi lớn nhất của quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 so với Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 đó là:

Về mức đóng BHXH, phía doanh nghiệp chỉ còn đóng 17%(3% vào quỹ ốm đau và thai sản,14% vào quỹ hưu trí và tử tuất)

Ngoài ra,doanh nghiệp còn phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp

Kể từ ngày 1/6/2017 chỉ phải đóng 0,5% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động, nhưng trước ngày 1/6/2017 thì phải đóng 1 %.

Riêng mức đóng BHYT và BHTN không thay đổi.

I. Bảng tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm mới nhất năm 2019

Trách nhiệm đóng của các đối tượng

Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

BHXH

BH TNLĐ -BNN

BHYT

BHTN

Tổng cộng

Doanh nghiệp đóng

17%

0.5%

3%

1%

21,5%

Người LĐ đóng

8%

0

1.5%

1%

10,5%

 

TỔNG

32%

(Mức đóng bảo hiểm xã hội = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH x Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm)

(Theo quyết định số 595/QĐ-BHXH)

II. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

- Đối với khối hành chính: Tiền lương do Nhà nước quy định

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề.Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

- Đối với doanh nghiệp:Tiền lương do đơn vị quy định

Từ ngày 01/01/2016-31/12/2017 thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và điểm a Khoản 2 điều 4 của thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

Từ ngày 01/01/2018 trở đi thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 4 của thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của thông tư  số 47/2015/TT-BLĐTBXH

1. Mức đóng bảo hiểm xã hội cho khối doanh nghiệp

*Mức đóng BHXH năm 2019 không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Theo nghị định 157/2018/NĐ-CP thì lương tối thiểu vùng năm 2019 được quy định như sau

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

(áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019)

Vùng 1

4.180.000 đồng/tháng

Vùng 2

3.710.000 đồng/tháng

Vùng 3

3.250.000 đồng/tháng

Vùng 4

2.920.000 đồng/tháng

 Trong năm 2019,mức lương tối thiểu vùng tăng lên 5% so với năm 2018

Chi tiết tại  Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 

Chú ý:

- Người lao động đã qua học nghề thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng,nếu công việc độc hại thì cộng thêm 5%

Ví dụ:Chị Lan làm hành chính tại Hà Đông –Hà Nội thì mức lương để tham gia bảo hiểm bắt buộc thấp nhất theo mức lương tối thiểu vùng là

4.180.000 + (7% x 4.180.000)= 4.472.600 đồng/tháng

*Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không cao hơn 20 tháng lương cơ sở (Mức lương cơ sở hiện nay là  1.390.000 đồng/tháng nhưng từ 1/7/2019 thì mức lương cơ sở tăng lên thành 1.490.000 đồng/tháng)

Vậy mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp sẽ là học khai báo thuế    

 

Doanh nghiệp thuộc vùng

Mức lương thấp nhất để đóng bảo hiểm

Đối với lao động chưa qua học nghề

Đối với lao động đã qua học nghề

Vùng 1

4.180.000

4.472.600

Vùng 2

3.710.000

3.969.700

Vùng 3

3.250.000

3.477.500

Vùng 4

2.920.000

3.124.400

Ngoài mức lương thấp nhất thì nhà nước còn quy định mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm.Cụ thể như sau

Loại bảo hiểm

Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm

Áp dụng từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 30/6/2019

Áp dụng từ ngày 1/7/2019

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

20 x 1.390.000 =27.800.000

20 x 1.490.000 =29.800.000

Bảo hiểm thất nghiệp

20 x Mức lương tối thiểu vùng

2. Các khoản phụ cấp

*Các khoản phụ cấp phải cộng vào để tham gia bảo hiểm

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động như phụ cấp chức vụ,chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự

*Các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm

Các khoản chế độ và phúc lợi như tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ,hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị mất, nguời lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động…..

III. Đối tượng đóng bảo hiểm xã hội

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH như

- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Người làm việc theo HĐLĐ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng chỉ phải tham gia bảo hiểm xã hội mà không phải tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu với trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH tỉnh

- Người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn..

2. Người sử dụng lao động tham gia BHXH

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội,tổ chức xã hội khác

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động ở Việt Nam

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê,mướn, sử dụng lao động.

3. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề.

IV. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm đóng theo tháng, 3 tháng, 6 tháng. Cụ thể:

Trường hợp đóng hàng tháng: Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần: Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Theo địa bàn, đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

Xem chi tiết tại Phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Trên đây là cách tính bảo hiểm xã hội 2019, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn đọc

Để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham khảo khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung tâm Lê Ánh .

Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan