Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký thu tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền.

Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn học viên kế toán mẫu Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính.

mau-so-nhat-ky-thu-tien-theo-thong-tu-133

>>>>xem thêm: Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Nội dung sổ nhật ký thu tiền

Sổ nhật ký thu tiền là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B...).

Các nghiệp vụ thu tiền thông thường chủ yếu bao gồm thu tiền từ bán hàng bằng tiền ngay và thu tiền từ khách hàng trở nợ

Tải mẫu: Sổ nhật ký thu tiền

2. Mẫu sổ nhật ký thu tiền

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

Sổ nhật ký thu tiền

Năm...

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK

...

Ghi Có các TK

Số hiệu

Ngày tháng

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

     - Ngày mở sổ:…

                                                                                                   Ngày…tháng…năm…

 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chép: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

3. Kết cấu và phương pháp ghi sổ nhật ký thu tiền mẫu số S03a1 - DN

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B,C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.. .

- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Nhật ký thu tiền dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ thu tiền của công ty

Các nghiệp vụ thu tiền thông thường chủ yếu bao gồm thu tiền từ bán hàng bằng tiền ngay và thu tiền từ khách hàng trở nợ

Các bút toán phản ánh nghiệp vụ bán hàng thu tiền như sau

BT 1:

Nợ tài khoản Tiền

   Có tài khoản doanh thu

   Có tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra

BT2:

Nợ tài khoản giá vốn hàng bán

   Có tài khoản hàng hóa, thành phẩm

Theo mẫu hiện hành thì nghiệp vụ bán hàng thu tiền ngay thì chỉ có BT 1 được ghi vào nhật ký thu tiền, BT 2 sẽ được ghi vào nhật ký chung. Vì vậy số lần ghi sổ nhật ý, số lần chuyển sổ cái vẫn khá nhiều

Bút toán phản ánh thu tiền khách hàng có chiết khấu thanh toán

Nợ tài khoản tiền

Nợ tài khoản chi phí tài chính

   Có tài khoản phải thu khách hàng

Do đó bút toán trên được tách thành hai bút toán để ghi vào hai sổ nhật ký khác nhau

Nợ tài khoản tiền, có tài khoản phải thu của khách hàng: Ghi vào nhật ký thu tiền

Nợ tài khoản chi phí tài chính, có tài khoản phải thu của khách hàng: Ghi vào nhật ký chung

Trên đây là mẫu số S03a1-DN sổ nhật ký thu tiền được ban hành kèm theo thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Kế toán Lê Ánh đã tách ra để bạn đọc dễ dàng tải về sử dụng. Tham khảo phương pháp ghi để có sổ nhật ký thu tiền chính xác

Xem thêm: Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tags: Sổ nhật ký thu tiền excel, cách ghi sổ nhật ký thu tiền, sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 200, nhật ký thu tiền là gì, sổ nhật ký chi tiền, cách ghi sổ nhật ký chi tiền, tải mẫu nhật ký thu tiền, mẫu sổ thu tiền học sinh,...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, tại trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline hoặc truy cập website: www.ketoanleanh.vn.