Những điều cần biết về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bạn chưa rõ về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp với người lao động thất nghiệp theo quy đinh tại điều 49 luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định về cách tính lương và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp có hiêu lực từ ngày 01/01/2015.

>>> xem thêm:Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế năm 2017

Người lao động sau khi nghỉ việc tại đơn vị cũ đã nhận đươc sổ bảo hiểm và những giấy tờ cần thiết từ công ty trước sẽ tiến hành làm bảo hiểm thất nghiệp.

I.  Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần những gì

Điều kiện 1: Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau thì ngoại lệ

 • Người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng làm việc với công ty trái pháp luật
 • Được hưởng lương và trợ câp mất sức lao động hàng tháng.

Điều kiện 2:  Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp

 • Người điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi kết thúc hợp đồng với đơn vị đã thuê mình theo quy định tại điểm a, b của khoản 1 điều 43 bộ luật này.
 • Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu là 12 tháng trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị thuê theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 43.

Điều kiện 3: Người lao động đã nộp hồ sơ xin xét duyệt hưởng bảo hiểm thất nghiệp tới các trung tâm dịch và việc làm theo quy định tại khoản 1 điều 46 của bộ luật 38/2013/QH13 quy định về cách tính lương và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp có hiêu lực từ ngày 01/01/2015.

Điều kiện 4:  Người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày từ khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ  trường hợp sau:

 • Phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an theo quy định
 • Học tập chuyên tu có thời hạn từ 12 tháng trở nên
 • Chấp hành quyết định áp dụng đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục hay cơ sở bắt buộc cai nghiện
 • Người lao động bị tạm giam, chấp hành lệnh phạt tù
 • Người lao động ra đinh cư ở nước ngoài hoặc đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng
 • Xác nhận đã chết

Điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì

Điều kiện hưởng bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp năm 2017

II. Mức hướng bảo hiểm thất nghiệp

Ngoài điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định thì mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cũng rất quan trọng. Khoản trợ cấp này được tính cụ thể như sau:

 •  Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng được tính bằng 60% lương bình quân tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
 • Quy định tính tối đa không quá đươc quá 05 tháng lương cơ sở trước đó áp dụng với người lao động thuộc đối tượng hưởng tiền lương do nhà nước quy định.
 • Nhiều quy định khác thì mức hưởng lương trợ cấp không quá 05 lần tính theo mức lương tối thiểu vùng tại quy định của Bộ luật lao động về đóng bảo hiểm thất nghiệp hoặc được tính theo chế độ tiền lương do người sử dung lao động quyết định được tính tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Thời điểm được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày thứ 16 từ khi nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo  số tháng đóng BHTN, như vậy người lao động đóng 12- 36 tháng sẽ được tính 03 tháng hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp sau đó nếu cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì sẽ được tính thêm 01 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất vẫn nhỏ hơn 12 tháng.

 Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

 Tham khảo chi tiết các bài viết tại đây: http://ketoanleanh.edu.vn/

Từ khóa liên quan: điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 1 lần, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu, bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không, luật hưởng bảo hiểm thất nghiệp, luật bảo hiểm thất nghiệp.

 

Những điều cần biết về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp