Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN

Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN bao gồm những khoản nào? Bài viết sau đây, trung tâm đào tạo kế toán Lê Ánh sẽ giúp các bạn hiểu rõ về các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

cach-tinh-doanh-thu-thue

>>>>>> Xem thêm: Cách đăng ký thuế TNCN cho nhân viên

Những khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN

Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế Thu nhập cá nhân được quy định như sau:

1. Là các khoản phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Áp dụng đối với những ngành nghề hoặc công việc ở nơi làm việc mà có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

2. Trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp khó khăn đột xuất, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác. ( Căn cứ khoản 2 điều 2 của thông tư 111/2013/TT-BTC)

3. Không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo, không bao gồm: Các khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo( nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khi kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khan, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động,

Trong trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỉ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo, đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh( chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN

Xem thêm: Điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Căn cứ theo khoản 3. Điều 11. Thông tư 92/2015/TT-BTC thì trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tính lũy về phía bảo hiểm( kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không  tính vào thu nhập chịu thuế  thu nhập cá nhân của người lao động. Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phía bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ( không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí…) mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản bảo tiền bảo hiềm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.4. Thu nhập từ Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phía bảo hiểm, mua bảo hiểm hưu trí tư nguyện hoặc đóng quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động

5. Thu nhập từ phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục…cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu  nhập chịu thuế trong một số trường hợp sau:

* Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện, mức khoán chi phí áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

*Phụ cấp trang phục

*Phụ cấp điện thoại

Để hiểu rõ hơn. Xin mời các bạn đọc thêm bài: Cách tính thuế TNCN

6. Thu nhập đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động. Theo khoản 4. Điều 11 thông tư 92/2015/TT-BTC thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

7.Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bênh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân người lao động.

*Thân nhân của người lao động trong trường hợp này bao gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng. cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp.

*Mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi ssax trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm.

*Người sử dụng lao động chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động( áp dụng trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả phần còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh). Hoặc bản sao chứng từ trả viện phí, bản sao chứng từ BHYT có xác nhận của người sử dụng lao động(trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả toàn bộ tiền viện phí, tổ chức bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người lao động và thân nhân người lao động) cùng với  giấy tờ liên quan  chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.

8.Thu nhập là Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động  bằng hình thức như  nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trong trường hợp công ty chi trả bằng tiền, nếu mức chi phí phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Mức cũ áp dụng từ tháng 9/2016 trở về trước là 6800.000đ/ người/ tháng. Từ tháng 10/2016 là 730.000đ/ng/tháng thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Theo đó, nếu mức chi phí cao hơn quy định trên thì phần chia vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

9. Thu nhập là khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ( hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm 1 lần.

10. Là khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người lao động trả hộ.

11. Là khoản tiền có tính chất phúc lợi nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, đám hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

12. Là thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể là:

- Phần tiền lương, tiền công làm việc trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế, căn cứ vào tiền lương, tiền công thực phải  do làm đêm, làm thêm giờ sau đó trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường

13. Là khoản tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện

14. Là khoản thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật. (Khoản 3. Điều 12 Thông tư 92/2015/ TT-BTC).

Trên đây là tổng hợp các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN. Bài viết được tổng hợp và biên soạn bởi đội ngũ kế toán trưởng giảng dạy tại lớp học kế toán tổng hợp thực hành của kế toán Lê Ánh

Xem thêm bài viết: Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân

Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu ở hà nội và tphcm được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Tag: thuế thu nhập cá nhân, thu nhập nào không tính vào thuế TNCN, thu nhập không chịu thuế tính vào thuế TNCN, kế toán Lê Ánh,