• Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Bảng kiểm kê quỹ dùng cho tiền VNĐ là văn bản do doanh nghiệp lập để đối chiếu chênh lệch về số lượng sổ sách và số lượng thực tế của quỹ tiền mặt là Việt Nam đồng của doanh nghiệp đó... Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu đến các bạn kế toán viên Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

 • Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

  Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định…  

 • Bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ theo Thông tư 133

  Bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ là văn bản do doanh nghiệp lập để đối chiếu chênh lệch về số lượng sổ sách và số lượng thực tế của quỹ ngoại tệ, vàng bạc của doanh nghiệp đó. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu đến các bạn kế toán viên Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

 • Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03 – TSCĐ bạn hành theo Thông tư 133/2016/TT- TSCĐ

  Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành dùng để xác nhận việc bàn giao tài sản cố định sau khi hoàn thành xong việc sửa chữa lớn giữa bên có tài sản sửa chữa và bên thực hiện sửa chữa. Là căn cứ để ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí tài sản sửa chữa đó.

 • Bảng kê chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các kế toán viên Bảng kê chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

 • Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm,... được cấp trên cấp phát, được tặng biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài,… Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn học viên biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

 • Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu số 04 -TSCĐ ban hành theo Thông tư 133

  Biên bản đánh giá lại TSCĐ được lập ra với mục đích dùng để xác nhận việc đánh giá TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch ( tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn kế toán viên và học viên Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ mới nhất và chi tiết nhất theo Mẫu số 04 –TSCĐ Ban hành theo Thông tư 133

 • Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư số 133

  Mẫu chứng từ kế toán tài sản cố định hay biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch.

 • Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 133

  Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng. Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các kế toán viên và học viên Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mới nhất và chi tiết nhất theo Thông tư 133

 • Học kế toán online hiệu quả cho người mới bắt đầu

  Bạn không có nhiều thời gian hay quá bận rộn công việc, gia đình không thể học kế toán đầy đủ hãy tham khảo những khóa học kế toán online giúp nâng trình kế toán. Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi thoát khỏi thói quen học tại trường, lớp hiện nay