Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đang được Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội trình Quốc hội. Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 được đề xuất tang và áp dụng từ ngày 01/01/2017 để thay thế cho Nghị định 122/2015/NĐ-CP. Theo đó, có những điểm mới quan trọng trong mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mà người lao động, người sử dụng lao động cần phải biết. Cụ thể như sau:

1.Tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Số tiền tăng thêm so với năm 2016

I

3.500.000 đồng/tháng

3.750.000 đồng/tháng

250.000 đồng/tháng

II

3.100.000 đồng/tháng

3.320.000 đồng/tháng

220.000 đồng/tháng

III

2.700.000 đồng/tháng

2.900.000 đồng/tháng

200.000 đồng/tháng

IV

2.400.000 đồng/tháng

2.580.000 đồng/tháng

180.000 đồng/tháng

2. Thay đổi về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Địa bàn

Năm 2016

Năm 2017

Huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vùng II

Vùng I

Thành phố Sông Công, Thị xã Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên

Vùng III

Vùng II

Thành phố Hội An, Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam

Vùng III

Vùng II

Thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh

Vùng III

Vùng II

Huyện Quế Sơn, Thăng Bình thuộc tỉnh Quảng Nam

Vùng IV

Vùng III

Thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh

Vùng IV

Vùng III

Huyện Giang Thành  thuộc tỉnh Kiên Giang

Vùng III

Vùng IV


3. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bạn

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị chi nhanh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lượng tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó

- Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nay thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiêu vùng cao nhất

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách làm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi chính phủ có quy định mới

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiể vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại mục 3, phụ lục ban hành kèm theo nghị định 153/2016/NĐ-CP

4. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để DN và NLĐ tiền hành thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không dưới mức lương tối thiểu vùng theo quy định đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng theo quy định đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề như những người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ ...

Mức lương tối thiểu vùng 2017 sẽ là căn cứ để doanh nghiệp chi trả lương và đóng Bảo hiểm cho người lao động. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, mời các bạn tham khảo bài viết:

Kế toán tiền lương là công việc quan trọng của kế toán. Để được kế toán trưởng cầm tay chỉ việc hướng dẫn cách làm các công việc trong kế toán, các bạn hãy tham gia khóa học Kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin về các khóa học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan