Thuế môn bài có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Hàng năm, doanh nghiệp đều phải nộp thuế môn bài để được duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Vậy, khi quyết toán thuế TNDN, thuế môn bài có được tính là chi phí hợp lý không?

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn quy định thuế môn bài có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

>>> Xem thêm: Thuế GTGT được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN không?

I. Quy định

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm.

1. Các trường hợp được miễn thuế môn bài

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100.000.000 đồng trở xuống.

- cá nhân, nhóm cá nhân, họ gia đình hoạt đình hoạt động sản xuất, kinh doanh khồn thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính, cụ thể như sau:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủ, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí(báo in, báo mói, báo hình, báo điện tử).

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa điểm miến núi. Địa bàn miền núi được xsac định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

2. Các đối tượng phải nộp thuế môn bài

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức được thnahf lập theo Luật hợp tác xã.

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Tổ  chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi nhánh văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khonar 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên(nếu có)

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Mức thuế môn bài 

a) Mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức thuế môn bài cả năm

Bậc

Mã tiểu đề

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

Bậc1

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

Bậc 2

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Bậc 3

2864

 b) Mức thuế môn bài đối với các nhân, hộ gia đình:

Doanh thu bình quân năm

Mức  thuế môn bài cả năm

Bậc

Mã tiểu mục

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

Bậc 1

2862

Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

Bậc 2

2863

Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

Bậc 3

2864

II. Cách định khoản thuế môn bài

  • Khi tính và nộp thuế môn bài:

Nợ TK 642

       Có TK 3338

  • Khi nộp thuế môn bài vào Ngân sách nhà nước:

Nợ TK 3338

      Có TK 111, 112

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin về các khóa học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan