Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp

 

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp. Bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ vơi các bạn mẫu 04/GTGT - Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính  

 

mau so 04/TNDN

Các bạn tải tờ khai tại đây : Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

 

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp