Các trường hợp được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, thông thường là người lao động được cho doanh nghiệp và khi nào phải tự mình đi nộp.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNCN theo lương NET mới nhất năm 2016

1. Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN qua tổ chức chi trả

  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, có thu nhập từ một nơi, đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm quyết toán thuế TNCN

Ví dụ: Tháng 5/2015, bà Hoa ký hợp đồng 1 năm với công ty Nam Hồng, trong năm 2015 bà Hoa không có thu nhập vãng lai từ nơi nào khác. Đến thời điểm quyết toán thuế TNCN năm 2015, bà Hoa vẫn làm việc tại công ty Nam Hồng.

Như vậy, Bà Hoa được ủy quyền cho công ty Nam Hồng quyết toán thuế TNCN cho mình.

  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức chi  trả và có thu nhập vãng lai ở nơi khác nhưng bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng đã được khấu trừ thuế 10% tại nơi nhận được thu nhập vãng lai, KHÔNG có yêu cầu quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai.

Ví dụ: Bà Hoa ký hợp đồng lao động 1 năm với công ty Nam Hồng, tháng 4/2016, bà Hoa có phát sinh thu nhập vãng lai là 8 triệu đồng tại công ty Lạc Việt. Bà Hoa đã khấu trừ thuế TNCN 10% tại công ty Lạc Việt. Đến thời điểm quyết toán thuế TNCN, bà Hoa không có yêu cầu quyết toán thuế TNCN với phần thu nhập từ công ty Lạc Việt. Như vậy, bà Hoa đủ điều kiện ủy quyền cho công ty Nam Hồng quyết toán phần thu nhập nhận được từ Công ty Nam Hồng.

  • Người lao động chuyển từ công ty cũ sang công ty mới được ủy quyền ho công ty mới quyết toán phần thu nhập từ công ty cũ trong trường hợp đơn vị chi trả thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập…)
  • Đơn vị chi trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ đơn vị (trừ trường hợp đơn vị thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp). 

Ví dụ:  Tháng 5 Năm 2015, Công ty Nam Hồng thực hiện việc sáp nhập với công ty Lạc Việt thành công ty Nam Việt. Chị Hoa là nhân viên của Công ty Nam Hồng, sau khi sáp nhập, chị Hoa được chuyển sang công ty Nam Việt, trong năm chị Hoa không có khoản thu nhập nào khác. Đến thời điểm quyết toán thuế TNCN, chị Hoa được ủy quyền cho công ty Nam Việt quyết toán cả phần thu nhập chị nhận được từ công ty Nam Hồng.

Lưu ý: Khi cá nhân có nhu cầu ủy quyền cho tổ chức chi trả quyết toán thuế TNCN thì phải lập giấy ủy quyền theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC:

2. Các trường hợp cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại tổ chức chi trả

  • Cá nhân không ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại tổ chức nào nhưng có thu nhập vãng lai chịu thuế TNCN.

Ví dụ: Ông Quang ở nhà làm ruộng, tuy nhiên từ tháng 5/2016 ông Quang được Công ty Nam Hồng thuê làm bảo vệ thời vụ trong thời gian bảo vệ chính của công ty nghỉ dưỡng sức với số tiền 5 triệu đồng/tháng, Công ty Nam Hồng có khấu trừ thuế TNCN khi trả lương cho ông Quang. Ông Quang phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế, mà không được ủy quyền cho Công ty Nam Hồng.

  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức chi  trả và có thu nhập vãng lai ở nơi khác nhưng bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng đã được khấu trừ thuế 10% tại nơi nhận được thu nhập vãng lai, MUỐN quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai.

Ví dụ: Bà Hoa ký hợp đồng lao động 1 năm với công ty Nam Hồng, tháng 4/2016, bà Hoa có phát sinh thu nhập vãng lai là 8 triệu đồng tại công ty Lạc Việt. Bà Hoa đã khấu trừ thuế TNCN 10% tại công ty Lạc Việt. Đến thời điểm quyết toán thuế TNCN, bà Hoa muốn quyết toán thuế TNCN đối với cả phần thu nhập từ công ty Lạc Việt. Như vậy, bà Hoa không đủ điều kiện ủy quyền cho công ty Nam Hồng quyết toán thuế TNCN mà phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức chi  trả và có thu nhập vãng lai ở nơi khác nhưng chưa khấu trừ thuế TNCN tại nơi nhận được thu nhập vãng lai (chưa đến mức khấu trừ thuế TNCN hoặc đến mức phải khấu trừ thuế TNCN nhưng không khấu trừ).

Ví dụ: Bà Hoa ký hợp đồng lao động 1 năm với công ty Nam Hồng, tháng 4/2016, bà Hoa có phát sinh thu nhập vãng lai là 2 triệu đồng tại công ty Lạc Việt. Như vậy, bà Hoa không đủ điều kiện ủy quyền cho công ty Nam Hồng quyết toán thuế TNCN mà phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức chi  trả và có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Ví dụ: Bà Hoa ký hợp đồng lao động 1 năm với công ty Nam Hồng, tháng 4/2016, bà Hoa có phát sinh thu nhập vãng lai là 12 triệu đồng tại công ty Lạc Việt. Như vậy, bà Hoa không đủ điều kiện ủy quyền cho công ty Nam Hồng quyết toán thuế TNCN mà phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

  • Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.

Ví dụ: Bà Hoa có hợp đồng lao động dài hạn với công ty Nam Hồng, đồng thời, bà Hoa có hợp đồng lao động 2 năm với Công ty Lạc Việt. Như vậy, bà Hoa thuộc đối tượng phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế, không được ủy quyền cho công ty Nam Hồng.

  • Nếu các cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại tổ chức chi trả thu nhập thì các cá nhân phải tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bên cạnh các khóa học kế toán, trung tâm Lê Ánh hiện có triển khai đào tạo và giảng dạy các khóa học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá:

Bài viết liên quan