Lập tờ khai Thuế môn bài năm 2017

Tờ khai thuế môn bài đóng vai trò vô cùng quan trọng trong Hồ sơ kê khai thuế môn bài của doanh nghiệp. Vậy bạn đã biết về mẫu lập tờ khai thuế môn bài theo quy định hiện hành theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ?

Trong bài viết dưới đây, các kế toán trưởng của Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn Kinh nghiệm kế toán thuế bằng cách hướng dẫn bạn cách lập tờ khai Lệ phí môn bài căn cứ theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ

>>> Xem thêm: Quy định về kê khai thuế môn bài năm 2017 mà kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ

1. Mẫu tờ khai Lệ phí môn bài căn cứ theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

 

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ...................................................................................................

[05] Mã sthuế: ................................................................................................................

[06] Địa chỉ: ......................................................................................................................

[07] Quận/huyện:……………………… [08] Tỉnh/Thành phố: ..........................................

[09] Điện thoại:……………………… [10] Fax: …………………… [11] Email: .................

[12] Đại lý thuế (nếu có): ...............................................................................................

[13] Mã số thuế: ................................................................................................................

[14] Địa chỉ: ......................................................................................................................

[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: .......................................

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ...........................

[20] Hợp đồng đại lý thuế s: …………………………… ngày .........................................

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lphí môn bài

…………………………………………

…………………………

[22]

 

 

2

Đơn vị trực thuộc hch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]

 

 

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chhành nghề số:

………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

2. Hướng dẫn lập tờ khai Lệ phí môn bài căn cứ theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ

Cách lập tờ khai lệ phí môn bài chi tiết như sau:

[01] Kỳ tính lệ phí : Ghi năm nộp lệ phí  môn bài

[02]  Lần đầu: Nếu là lần đầu tích dấu “x”

[03]  Bổ sung lần thứ: Nếu là DN đã kê khai từ năm trước, lần thứ mấy thì viết vào.

[04] Người nộp lệ phí  : Ghi tên công ty nộp lệ phí .

- Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì phải nộp lệ phí môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi theo tên chi nhánh.

[05] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Công ty.

[06] Địa chỉ: Ghi địa chỉ của Công ty.

[07] Quận/huyện: ........... [08] Tỉnh/Thành phố: ..................

[09] Điện thoại: Ghi số điện thoại của Công ty  [10] Fax: .................. [11] Email: mail của công ty để cơ quan thuế liên lạc.

Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nên bạn bỏ qua phần này:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.............. Bỏ qua

[13] Mã số thuế: ...........................................

[14] Địa chỉ:  .............................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:...............................ngày .............................

* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm: (đánh dấu “X” nếu có)

- Nếu lập khai tờ khai lần đầu trong năm tính lệ phí thì không cần đánh dấu chỉ tiêu này. học kế toán thực tế ở đâu hà nội

- Nếu DN trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp lệ phí môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp lệ phí phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

Ghi các chỉ tiêu trong bảng:

[22] Người nộp lệ phí môn bài: Ghi theo tên giống chỉ tiêu [04].

Ghi các cột tương ứng như sau:

Cột “Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng”: Ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là cơ sở mới thành lập thì là số vốn đăng ký khi thành lập.

Cột “Bậc môn bài” và cột “Mức lệ phí môn bài” ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký quy định tại Nghị định  139/2016/NĐ-CP.

[23] Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ):

- Nếu là trụ sở chính nộp lệ phí môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính.

- Nếu là chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với đơn vị chính  thì ghi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh... hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có), đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.

[24] Tổng số lệ phí môn bài phải nộp: Ghi tổng số tiền phải nộp.

Chú ý:  Tờ khai gửi đến cơ quan lệ phí được coi là hợp lệ khi:

  • Tờ khai được lập đúng mẫu quy định.
  • Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của cơ sở kinh doanh.
  • Được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Bài viết trên đây kế toán Lê Ánh đã chia sẻ cho các bạn mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài chi tiết. Hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp ích cho bạn trong việc lập tờ khai thuế môn bài.

Khi tìm hiểu về thuế môn bài có thể bạn quan tâm: Phạt nộp chậm tờ khai và nộp thuế môn bài

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các lớp học kế toán tổng hợp thực hành

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Ngoài ra, tại trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline hoặc truy cập website: www.ketoanleanh.vn.

Đánh giá:

Bài viết liên quan