Quy định về hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2016

Hàng năm, kế toán phải chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế TNDN cho Công ty. Hồ sơ bao gồm những gì? Thời hạn nộp quyết toán như thế nào?

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn quy định về hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2016.

1. Hồ sơ quyết toán thuế

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Xem chi tiết: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

- Báo cáo tài chính cuối năm: học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 

+ Bảng cân đối tài khoản (nếu có)

- Các phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN (Tùy tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm và các năm trước sẽ có các phụ lục khác nhau)

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03-1A/TNDN, Mẫu số 03-1B/TNDN, Mẫu số 03-1C/TNDN.

+ Phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN

+ Và các phụ lục khác (nếu có).

2. Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. học kế toán ở đâu tốt nhất

- Nếu doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc:

+ Đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập: nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

+ Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: doanh nghiệp khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

3. Thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế

-  Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

-  Trường hợp DN chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động:

- Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ:

- DN phải làm văn bản đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn).

- Thời gian gia hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Trên đây là những quy định về hồ sơ quyết toán thuế TNDN được các kế toán trưởng kinh nghiệm đang giảng dạy tại trung tâm kế toán Lê Ánh tổng hợp và biên soạn. 

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết xử lý chi phí trang phục cho nhân viên

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành cho mọi đối tượng và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết các thông tin về khoá học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan