Quy định về mức đóng lệ phí môn bài với văn phòng đại diện

Doanh nghiệp chuyển đổi địa điểm kinh doanh, thay văn phòng đai diện mới có phải nộp lệ phí môn bài không quy định cụ thể mức đóng lệ phí môn bài với trường hợp này như thế nào. Hãy tham khảo bài viết chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé. 

>>>Xem thêm: Những điều cần biết về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về quy định mức đóng lệ phí môn bài với văn phòng đai diện như thế nào, mọi người cùng tham khảo chi tiết cách tính lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện như sau:

I . Quy định về tính thuế và lệ phí môn bài với văn phòng đai diện 

Theo bạn khi doanh nghiệp thành lập và tạo mới văn phòng đai diện có phải kê khai và nộp lệ phí thuế môn bài cho văn phòng này tại chi nhánh và địa điểm kinh doanh có phải nộp thuế môn bài ?

Căn cứ vào bộ luật doạnh nghiệp số 68/2014/QH13 ,ban hành ngày 26/11/2014 quy định cụ thể tại:

– Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Theo đó, đơn vị và chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được xác định là có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp áp dụng cả với chức năng đại diện ủy quyền tính theo nghành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Quy định về văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc tại doanh nghiệp và đơn vị phải có nhiệm vụ đại diện đúng theo ủy quyền với lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện bảo vệ theo đúng những lợi ích đó. 

Trường hợp 03: quy định về đia điểm kinh doanh chính là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Như vậy, dựa vào nguồn thông tin và quy định từ các thông tư: 

– Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn tính lệ phí môn bài

–Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định:

“ Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Những trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này sẽ không phải nộp và tính lệ phí môn bài, bao gồm:

1.  Đơn vị và doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật...

6.  Những đơn vị và chi nhánh văn phòng đai diện theo địa điêm kinh doanh của tổ chức quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).”

–Những đối tượng thuộc quy định tại Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài quy định.

Doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện có phải tính nộp lệ phí thuế môn bài không 

II. Quy định về mức thu nộp lệ phí môn bài cho doanh nghiệp 

 Quy định mức nộp lệ phí môn bài cho doanh nghiệp với quy mô vốn khác nhau:

+ 3 triệu đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.

+ 2 triệu đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống.

+ 1 triệu đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

Lưu ý khi xác định lệ phí môn bài với văn phòng đai diện như sau

– Nếu giấy phép rơi vào 01/01 đến 30/06 thì phải đóng 100% đồng
– Nếu giấy phép rơi vào 01/07 đến 31/12 bạn được giảm 50% số tiền phải đóng=01/02
Như vậy áp dụng cách tính và đóng lệ phí môn bài cụ thể như sau: 
+ Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 thì phải nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định ở bảng trên
+ Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 thì phải nộp 50% mức thuế môn bài

III. Thời hạn tính nộp tờ khai đóng lệ phí môn bài

Kể từ khi thành lập văn phòng đại diện trung tâm phải thực hiện làm tờ khai và đóng nộp lệ phí môn bài, khi mới có địa chỉ và hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

Nếu như người nộp lệ phí thành lập co sở kinh doanh nhưng chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, áp  dụng từ ngày đơn vị được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. 

Thời hạn đóng nộp chi phí lệ phí môn bài với văn phòng đai diện như thế nào 

Thông tin văn bản tham khảo và hướng dẫn chi tiết về cách khai nộp thuế môn bài của văn phòng đai diện như thế nào: 

Bạn đọc quan tâm về cách tính thuế môn bài cho doanh nghiệp thành lập văn phòng đai diện sẽ được tính như thế nào có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại công văn sau: 

– Tại công văn số 1263/TCT-CS ngày 13/4/2011 của Tổng cục Thuế, căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính

– Tại công văn số 15865/BTC-CST ngày 07/11/2016 lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện 2016

=> Như vậy:  Khi tính về trường hợp làm văn phòng đai diện có phải khai nộp thuế môn bài hay không thi văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, nếu chỉ thực hiện việc giao dịch và xúc tiến thương mại, nếu doanh nghiệp không tiến hành thu - chi tiền sẽ không phải nộp và tính lệ phí môn bài.

– Trong trường hợp văn phòng đại diện của công ty có hoạt động kinh doanh sẽ phải nộp và tính lệ phí môn bài theo quy định pháp luật quy định.  

– Các chi nhánh và đia điểm kinh doanh thực hiện nộp thuế môn bài với mức 1 triệu đồng/năm, nguồn tin chi tiết tham khảo tại công văn số 658/TCT-CS ngày 28/02/2017 của Tổng cục Thuế về lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện.

Như vậy, bài viết trên kế toán Lê Ánh đã thông tin chi tiết đến các bạn quy định về mức đóng lệ phí môn bài với văn phòng đại diện. Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thời hạn nộp tờ khai thuế và lệ phí môn bài năm 2019

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ Hotline tư vấn khóa học kế toán thực hành dành cho người mới bắt đầu tại trung tâm Lê Ánh: 0904 848 855/Mrs Lê Ánh 

Cùng với chương trình đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công ! 

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan