Quy định mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp năm 2016

Bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động đảm bảo được cuộc sống kể cả khi mất việc, nghỉ việc. Bảo hiểm thất nghiệp được quy định trong Luật việc làm số 38/2013/QH13.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn quy định về bảo hiểm thất nghiệp.

>> Cách xử lý chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên - khách hàng

1. Đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động

- Người lao động có hợp đồng lao động vô thời hạn, hợp đồng lao động thời hạn từ đủ 03 tháng trong doanh nghiệp.

- Nếu người lao động ký hợp đông lao động từ 03 tháng với nhiều đơn vị thì đóng BHTN tại đơn vị đầu tiên có giao kết.

Đơn vị tham gia BHTN

Tại Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH thì

"Điều 4: Đối tượng tham gia

3. Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ."

Chú ý: Trong thời gian 30 ngày kể từ khi HĐLĐ có hiệu lực, DN phải làm thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người giúp việc gia đình có ký HĐLĐ với đơn vị quy định tại Khoản a tại Luật việc làm 2013 không thuộc đối tượng tham gia BHTN

2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

- Là 2% tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp tính bảo hiểm của người lao động. Trong đó:

+ Doanh nghiệp chịu: 1%, tính vào chi phí của doanh nghiệp

+ Người lao động đóng: 1%, trừ vào lương của người lao động.

+ Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những người lao động đang tham gia BHTN và do ngân sách trung ương bảo đảm.

Lưu ý: Mức lương đóng BHTN áp dụng theo quy định về mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2016.

3. Điều kiện người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; học kế toán thực tế ở đâu

+ Nghỉ hưu, nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (nếu là Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn) hoặc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ (nếu là lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng).

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN với Trung tâm dịch vụ việc làm.

4. Mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

a. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- 60% mức tiền lương bình quân đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

- Tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với những lao động tính lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động tính lương theo chế độ tiền lương do DN quyết định.

b. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp căn cứ vào số tháng đóng BHTN:

+ Nếu người lao động đóng  đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng: được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp

+ Cứ đóng thêm đủ 12 tháng nữa được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

- Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Chị Dương đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 01/01/2013 đến 30/3/2016. Tháng 4/2016, chị Dương nghỉ việc để tìm công việc mới phù hợp hơn. Ngày 2/4/2016, chị Dương nộp hồ sơ cho Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội. Sau 15 ngày (ngày 17/4/2016) chị Dương vẫn chưa tìm được việc, chị sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 18/4/2016.

Hàng tháng chị Dương đến Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội để thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của chị Dương tối đa là 3 tháng.

Mức lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi chị Dương nghỉ là 5 triệu đồng nên số tiền trợ cấp thất nghiệp chị Dương được hưởng hàng tháng là 5.000.000 x 60% = 3.000.000 đồng

5. Trình tự thực hiện đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 1: Người lao động trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố để đăng ký (Thời hạn: 03 tháng kể từ khi nghỉ việc)

Bước 2: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố xác định mức thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và trình Giám đốc Sở Lao động - TBXH xem xét quyết định.

Bước 3: Người lao động nhận Quyết định hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố.

- Bước 4: Hàng tháng, người lao động đến Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố để nhận trợ cấp và thông báo về việc tìm kiếm việc làm.

6. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 3 (Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Bản chính hoặc bản sao công chứng của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+  Quyết định thôi việc;

+  Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan BHXH Quận/Huyện/Thành phố chốt thời gian đóng BHTN, BHXH ( bản chính và bản photo)

- Chứng minh nhân dân (photo).

- 01 ảnh 3x4.

7. Người lao động sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp sau:

- Có việc làm

+ Ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên.

+ Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

+ Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu 21 (thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trư­ờng giáo d­ưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

- Bị tòa án tuyên bố mất tích

- Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

Lưu ý: Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

Trên đây, Kế toán Lê Ánh đã thông tin đến các bạn quy định mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Để tìm hiểu thêm bảo hiểm cho người lao động, các bạn tham khảo bài viết 02 điều kiện quan trọng để được hưởng trợ cấp thai sản

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh các khoá học kế toán, trung tâm Lê Ánh còn đào tạo các khoá học xuất nhập khẩu ở các cơ sở tại Hà Nội và TPHCM, bạn nào quan tâm đến các khoá học này có thể truy cập website: ketoanleanh.vn để biết thêm chi tiết.  

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan