Cách xác định để biết doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN theo Tháng hay Quý

Cách xác định để biết doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN theo Tháng hay Quý là việc làm đầu tiên khi bắt đầu kỳ kế toán.

>>> Xem thêm: Khi nào thuế TNCN được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Kế toán Lê Ánh tổng hợp với các bạn các vấn đề quyết định doanh nghiệp nộp Thuế TNCN theo Tháng hay Quý như sau:

1. Thời điểm xác định doanh nghiệp nộp Thuế TNCN theo Tháng hay Qúy

Doanh nghiệp sẽ xác định nộp Thuế TNCN theo Tháng hay Qúy một lần cho cả năm vào kỳ phát sinh thuế TNCN phải nộp đầu tiên. Doanh nghiệp chỉ phải nộp tờ khai Thuế TNCN khi phát sinh thuế TNCN, trong kỳ kinh doanh, nếu doanh nghiệp không phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì không phải nộp tờ khai.

2. Căn cứ để xác định doanh nghiệp nộp Thuế TNCN theo Tháng hay Qúy

a. Kê khai theo Qúy đối với các doanh nghiệp:

  • Kê khai Thuế GTGT theo Qúy
  • Hoặc kê khai Thuế GTGT theo tháng và có số Thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu

b. Kê khai theo Tháng đối với các doanh nghiệp:

Kê khai Thuế GTGT theo tháng và có số Thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên. 

Từ những căn cứ trên, có các trường hợp sau trong thực tế:

ke-khai-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2016

Trường hợp 1: Công ty kê khai Thuế GTGT theo Qúy

Trong trường hợp này, công ty sẽ kê khai Thuế TNCN theo Qúy, bất chấp trong Qúy số thuế TNCN mà công ty phải nộp là dưới 50 triệu hay trên 50 triệu.

Ví dụ : Trong năm 2018, công ty A xác định thuộc diện Kê khai Thuế GTGT theo Qúy.

  • Qúy 1, 2 công ty không phát sinh số thuế TNCN phải khấu trừ nên công ty không phải làm tờ khai Thuế TNCN
  • Qúy 3 công ty phát sinh số Thuế TNCN phải nộp dù lớn hơn, hay nhỏ hơn 50 triệu, công ty vẫn làm tờ khai Thuế TNCN theo Qúy.

Trường hợp 2: Công ty kê khai Thuế GTGT theo Tháng, có số thuế TNCN phải khấu trừ lần đầu tiên lớn hơn 50 triệu. Trong trường hợp này, công ty của bạn phải nộp Thuế TNCN theo tháng.

Ví dụ: Trong năm 2018, công ty thuộc diện kê khai Thuế GTGT theo tháng.

  • Tháng 1 năm 2018, công ty không có phát sinh Thuế TNCN phải khấu trừ, công ty không phải lập và nộp tờ khai thuế TNCN.
  • Tháng 2, công ty có phát sinh Thuế TNCN phải khấu trừ 50 triệu, do vậy tháng 2 và tất cả các tháng còn lại của năm 2018, công ty phải nộp tờ khai Thuế TNCN theo Tháng.

Trường hợp 3: Công ty kê khai Thuế GTGT theo Tháng, có số Thuế TNCN phải khấu trừ lần đầu tiên nhỏ hơn 50 triệu, công ty của bạn phải nộp Thuế TNCN theo Qúy.

Ví dụ: Trong năm 2018, công ty thuộc diện kê khai Thuế GTGT theo tháng.

  • Tháng 1,2 năm 2018, công ty không có phát sinh Thuế TNCN phải khấu trừ, công ty không phải lập và nộp tờ khai thuế TNCN.
  • Tháng 2, công ty có phát sinh Thuế TNCN phải khấu trừ 50 triệu, do vậy tháng 2 và tất cả các tháng còn lại của năm 2018, công ty phải nộp tờ khai Thuế TNCN theo Tháng.

Các bạn lưu ý: Dù công ty trong năm có phát sinh thuế TNCN phải khấu trừ hay không, thì công ty vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/KK nhé.

Hồ sơ quyết toán Thuế TNCN, thời hạn nộp và tất cả các điều cần quan tâm khi làm tờ khai Quyết toán Thuế TNCN 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh các khóa học kế toán, trung tâm Lê Ánh hiện có triển khai đào tạo và giảng dạy các khóa học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá:

Bài viết liên quan