HƯỚNG DẪN TỰ HỌC KẾ TOÁN THUẾ : KÊ KHAI THUẾ GTGT 

Kê khai thuế GTGT là một trong những nghiệp vụ khiến nhiều kế toán viên dù mới hay đã làm quen đều lúng túng trong những trường hợp phát sinh nghiệp vụ đặc biệt là với những người đang tự học kế toán thuế. Bạn đọc có thể tham khảo cách viêt và phương pháp tính thuế GTGT khi làm kế toán thuế tại đây.

>>Xem thêm: Thời điểm xuất hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ

Phương pháp tính và kê khai thuế GTGT

Cách xác định giá có VAT và chưa VAT theo cách sau:  Nhìn trên hóa đơn nếu thấy đơn giá hiển thị đã có VAT: 1,1  được đơn giá chưa có VAT

Ví Dụ: Giá xăng xe là 17560 đồng đã có VAT => Giá chưa VAT= 17560/ 1.1

Công thức tính thuế với trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn đã có thuế GTGT thì căn cứ giá bán có thuế GTGT để tính ra giá bán chưa có thuế GTGT. Nhiều trường hợp thực tế hợp đồng đã có hóa đơn đầu vào VAT

 

                                  Giá thanh toán

Giá chưa có thuế = -----------------------

                                  (1+thuế xuất)

Công thức tính VAT hàng nhập khẩu : Tổng tiền hàng + Thuế NK + thuế TTĐB = Tổng tiền x thuế suất

Chú ý: Thông tin tham khảo hóa đơn chứng từ, hóa đơn tại TT219/2013, TT 39/2014

Hướng dẫn tự học kế toán thuế khi lập hồ sơ kê khai thuế GTGT

Hồ sơ khai thuế GTGT thông thường: tờ khai GTGT theo mẫu 01/GTGT, trong đó gồm các phụ lục:

Phụ lục 01-1/GTGT: bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra

Phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Thay đổi bổ sung mới của luật thuế tại công văn số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hiệu lực ngày 1/1/2015, kể từ năm 2015 trở đi hồ sơ khai thuế không cần phải nộp kèm theo 2 PL trên tuy nhiên để tổng hợp số liệu lên tờ khai 01/GTGT vẫn phải làm 2 PL này. 

Xác định kỳ kê khai thuế GTGT:

Theo quy đinh : Trước tháng 7/2013 thuế GTGT chỉ kê khai theo tháng.  Từ tháng 7 năm 2013 theo CV 8355/BTC-TCT hướng dẫn một số điều luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 thì có thêm một kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

TT 151/2014 mới nhất ban hành về kỳ kê khai thuế GTGT quy định:

 • Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý: Theo thông tư 151/2014 chính thức có hiệu lực ngày 15/11/2014, việc Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 • Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng: doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ.
 • TH doanh nghiệp mới thành lập: Đối với doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 và 2014 ( hoạt động chưa đủ 12 tháng của 01 năm dương lịch) thuộc trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động SXKD  việc khai thuế GTGT được thực  hiện theo quý và bắt đầu từ quý 4/2014, sau khi SXKD đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ vào mức doanh thu bán HH, DV của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Chú ý:

- Trường hợp NNT đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý (tại thời điểm áp dụng TT156/2013/TT-BTC) nhưng đã gửi thông báo xin chuyển sang kê khai theo mẫu 07/GTGT (ban hành kèm theo TT 151/2014) thì vẫn thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng đến hết chu kỳ 31/12/2016.

- Trường hợp NNT đang kê khai thuế GTGT theo tháng, kể từ khi TT 151/2014 có hiệu lực thì sẽ chuyển sang kê khai theo quý từ quý 4/2014 (tháng 10, tháng 11 và tháng 12) nhưng đã lỡ kê khai thuế tháng 10 rồi thì NNT cần phải nộp mẫu 07/GTGT chậm nhất ngày 20/11, hoặc NNT làm công văn xin huỷ tờ khai tháng 10 để thực hiện kê khai thuế GTGT theo đúng quy định.

ke-toan-tong-hop-le-anh (16)

Nhiều học người khi tự học kế toán thuế khi kê khai thuế GTGT không thể giải quyết những nghiệp vụ phát sinh

Thực hành kê khai:…Trên HTKK thuế, chọn mục thuế GTGT =>  chọn tờ khai GTGT 01/GTGT

Khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế => hàng tháng làm tờ khai thuế GTGT, có 2 trường hợp xảy ra:

 • Không có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ: cách làm: chọn chỉ tiêu 21 trên tờ khai thuế
 • Có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ:

Chú ý: trước khi kê 2 bản bán ra mua vào thì phải chuyển số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước trên tờ khai nếu có

 • Nếu tờ khải kỳ trước dư ở chỉ tiêu 40 thì số tiền này phải nộp cho nhà nước, ko đc chuyển sang kỳ sau
 • Nếu kỳ trước có số tiền dư ở 43 thì số tiền này đc chuyển sang chỉ tiêu 22 của tháng hiện tại

Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-1/GTGT

Phân biệt sự giống và khác nhau giữa hàng hóa dịch vụ giữa hàng hóa ko chịu thuế và chịu thuế 0%. Tham khảo tại  thông tư 129

Giống nhau: Đều ko phải nộp thuế VAT đầu ra

Khác nhau: 

           Không chịu thuế VAT 0%       Chịu thuế suất 0%
      1. Phần thuế suất khi viết hóa đơn gạch chéo

       Tiền thuế viết số 0

 1. Các hóa đơn đầu vào sẽ không đc khấu trừ VAT
 2. Nhà nước chưa đánh thuế

      1  Phần thuế xuất 0%   Tiền thuế thì gạch chéo

 1. Các hóa đơn đầu vào đc khấu trừ VAT

 

 1. Bị nhà nước đánh thuế ở mức 0%

 


Mục 5: Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai GTGT, Người nộp thuế kê khai toàn bộ các hóa đơn bán hàng hóa dich vụ, bán hàng đại lý đối với đl bán đúng giá hưởng hoa hồng và các hóa đơn xuất hàng ủy thác nhập khẩu

Lưu ý: số liệu trên chỉ tiêu này không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT

Hóa đơn điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng, giá bán của cơ sở kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ đối với hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất bán trước đó, ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê, còn hóa đơn điều chỉnh tăng kê bình thường

Hóa đơn nhận trả lại hàng của đơn vị mua hàng ( liên 2 nhận từ người mua khi trả lại hàng họ phải viết 3 hóa đơn GTGT ghi lại hàng trả), ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê bán ra (liên 3 đã xuất từ trước)

Đối với hóa đơn GTGT bị thu hồi kèm theo biên bản thu hồi hóa đơn. (ví dụ:trường hợp bán cho đối tượng ko có hóa đơn, trả lại hàng) ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê

Hóa đơn đã kê khai các kỳ trước do sai sót ( sai sót ko làm tăng, giảm thuế VAT phải nộp hoặc số thuế VAT còn đc khấu trừ, còn được hoàn) phải hủy để lập lại hóa đơn thay thế thì ghi âm trên cột doanh thu và cột thuế VAT trên bảng kê

Hóa đơn xuất tiêu dung nội bộ (tính giá bán cho khi nộp thuế, theo kế toán thì như giá vốn), xuất khuyến mại ( so sánh giữa hạch toán kế toán và hạch toán thuế), quảng cáo, biếu tặng kê khai bình thường

Hóa đơn dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng: (điện, nước, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, kinh doanh vàng bạc đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác) kê khai tổng hợp danh sách bán lẻ trong ngày,  không cần kê khai theo từng lần thanh toán

>>> Quy định về thuế suất thuế GTGT, TNDN của Doanh nghiệp phần mềm

Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT

nganh-nghe-tinh-thue-gtgt-theo-ty-le-tren-doanh-thu

Để được khấu trừ thuế GTGT khi làm kế toán thuế cần biết những điểm sau:

Chứng từ: hợp lý, hợp lê và hợp pháp, tính hợp lệ quan trọng nhất: ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn và phải là hóa đơn liên 2 gốc

Thời gian: hóa đơn đầu vào được kê khai trong vòng 6 tháng kể từ tháng phát sinh

Giá trị giao dịch : bắt buộc thanh toán qua ngân hàng nếu tổng trị giá hóa đơn trên 20 triệu

Cần lưu ý những điều sau khi tự học kế toán thuế:

 • Hóa đơn thông thường không kê vào mục này
 • Đối với hóa đơn có phí, kê khai bình thường nhưng tiền phí ko kê vào, vì phí không chịu thuế.
 • Đối với hóa đơn đặc thù như vé tàu, xe thì phải chia ngược lại để tính số thuế GTGT ( Giá trị/ 1,1)
 • Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm giá, số lượng của hóa đơn đã mua hàng trước đó: hóa đơn giảm thì ghi âm cột doanh thu và số thuế GTGT trên bảng kê, hóa đơn điều chỉnh tăng kê bình thường
 • Đối với hóa đơn xuất trả lại hàng của đơn vị bán hàng: ghi âm cột doanh số và số thuế GTGT trên bảng kê
 1. Chỉ tiêu 2:
 2. chỉ tiêu 3:...

Sau khi kê xong 2 bảng bán ra mua vào, số liệu tự động nhảy sang tờ khai

Nếu kê vào mục 3 của bảng kê mua vào, thì bắt buộc phải thêm phụ lục 01-4A/GTGT

Cách 1: kê hai bảng bán ra, mua vào trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai (giống như trường hợp đã kê bên trên)

Cách 2:  kê hai bảng bán ra, mua vào ngoài excel, sau đó tải bảng kê vào phần mền hỗ trợ kê khai – ko bắt buộc, do kế toán lựa chọn cho phù hợp

Cách làm: trên hỗ trợ kê khai thuế, chọn mục trợ giúp => bảng kê bán ra, sau khi kê xong phải ghi lại tên file (tên file ko ghi có dấu) => save as ...=> “bangkebanrathang2” ... đóng file đó lại trước khi tải dữ liệu vào phần mền hỗ trợ kê khai

Cách tải dữ liệu vào phần mềm

Mở phần mền HTKK, chọn mục Thuế GTGT => chọn GTGT 01=> chọn phụ lục...=> tích vào “tải bảng kê” bên góc trên trái màn hình => “thêm dữ liệu mới, xóa dữ liệu đã có” => bấm vào nút “...” để tìm file => “ tải dữ liệu”

Cách sao lưu dữ liệu

Vào my computer  => ổ C => program => HTKK 3.2.5 =>data file => copy foder mã số thuế vào  USB  đưa vào máy cần sao lưu paste để lưu lại dữ liệu.

Trên đây, kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn tự học kế toán thuế: Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, cách kê khai thuế GTGT, các điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Cám ơn các bạn đã quan tâm.

Xem thêm bài viết: Tổng hợp cách kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra không chịu thuế GTGT

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo quý, cách kê kê khai thuế gtgt qua mạng, cách kê thuế gtgt đầu vào, hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, cách lập tờ khai thuế gtgt, mẫu tờ khai thuế gtgt

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)