Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133

 Mẫu số : 01b-LĐTL là bảng chấm công làm thêm giờ dùng để theo dõi số ngày công thực tế làm ngoài giờ, từ đó có thể lấy làm căn cứ để tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán tiền làm ngoài giờ cho người lao động trong đơn vị.

Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC để các bạn tham khảo.

1, Tải về: mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133

2, Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Đơn vị:…………………………

Bộ phận:…………………………

Mẫu số: 01b-LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT - BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

Số:.......................

 

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

 

Số TT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Quy ra công

1

2

3

....

31

Ngày

 làm việc

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Làm đêm

A

B

1

2

3

....

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng................năm..............

Ký hiệu chấm công:

                        NT: Làm thêm ngày làm việc ( Từ giờ.............đến giờ:.......................)

                        NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật ( Từ giờ............đến giờ...........)

                        NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ................đến giờ...........................)

                        Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ................đến giờ................................)

 

Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm

(Ký, họ tên)

Người chấm công

(Ký , họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

Hướng dẫn cách ghi – làm bảng chấm công làm thêm giờ:

Cột A, B: ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ theo các bộ phận công tác.

Cột 1 đến cột 31: ghi số giờ làm thêm của các ngày ( từ giờ…đến giớ) từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng.

Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng

Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật.

Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết.

Cột 35: Ghi tổng sô giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật).

Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt bảng chấm công làm thêm giờ và tiếp đó chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan kèm theo về bộ phận kế toán. Bộ phận kế toán sẽ có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu, quy ra công để thanh toán (đối với trường hợp thanh toán tiền).

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các  khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này.

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan